Outdoor

Eksterijer

Eksterijer materijali

Kao kompanija sa visokim ekološkim standardima, za zaštitu i dekorisanje fasada predležemo materijale na bazi kreča i cementa. Sa kombinovanjem znanja starih italijanskih majistora i upotrebom novih tehnologija u proizvodnji, razultat su vrhunski materijali za sve tipove fasada i za sve klimatske prilike.

Imate pitanje?
+ 381 60 6722153
+ 381 63 1861147

Stucco Italiano
Vojvode Pavla Cukića 27, Rača, Srbija

© 2021 Stucco Italiano - All rights reserved