Sistem toniranja materijala Stucco Italiano

Kvalitet ide uz jednostavnost

Kolor sistem za decorative finise

Naš sistem toniranja je napravljen profesionalno, sledeći dva glavna principa: kvalitet rezultata i jednostavnost upotrebe. Isti sistem radi sa svim našim dekorativnim proizvodima, i sa malterima i sa bojama. Značajno je da naš katalog uključuje 130 nijansi, od kojih se mnoge smatraji venecijanskim bojama dekorativnih maltera. Sistem toniranja Stucco Italiano sastoji se od:

– Kataloga sa 90 nijansi koji sadrži slike stvarnih uzoraka Fine Marmorino veličine A4 u svakoj nijansi;
– Zbirka Rosalba, katalog od 40 ekskluzivnih nijansi koje podsećaju na one koje je koristila italijanska slikarka Rosalba Carriera (1675-1757) u svojim delima;
– PC softver za izračunavanje formula nijansi. Dizajniran je za Windows i može se lako instalirati na vaš računar;
– 16 osnovnih koloranata, sa kojima možete dobiti svih 130 formula – nijansi

Kolor system za decorative finise

Naš sistem toniranja je napravljen profesionalno, sledeći dva glavna principa: kvalitet rezultata i jednostavnost upotrebe. Isti sistem radi sa svim našim dekorativnim proizvodima, i sa malterima i sa bojama. Značajno je da naš katalog uključuje 130 nijansi, od kojih se mnoge smatraji venecijanskim bojama dekorativnih maltera. Sistem toniranja Stucco Italiano sastoji se od:

– Kataloga sa 90 nijansi koji sadrži slike stvarnih uzoraka Fine Marmorino veličine A4 u svakoj nijansi;
– Zbirka Rosalba, katalog od 40 ekskluzivnih nijansi koje podsećaju na one koje je koristila italijanska slikarka Rosalba Carriera (1675-1757) u svojim delima;
– PC softver za izračunavanje formula nijansi. Dizajniran je za Windows i može se lako instalirati na vaš računar;
– 16 osnovnih koloranata, sa kojima možete dobiti svih 130 formula – nijansi

Kako radi?

Pomoću našeg softvera možete dobiti tačnu formulu nijanse jednostavnim umetanjem boje po vašem izboru, vrste materijala sa naše liste proizvoda i količine koju želite da tonirate.

Formula je izražena i u količini (u mililitrima za upotrebu sa špricom) i u težini (u gramima za vaganje na vagi). Formula se može modifikovati prema vašim potrebama, na primer, navođenjem nižeag ili višeg procenta da biste dobili svetliju ili tamniju nijansu.

Formula se takođe može menjati povećanjem ili smanjenjem određene boje. Svaka formula, uključujući promenjene, može se sačuvati uz ime klijenta i zadržati za kasniju upotrebu. Možete čak i da kreirate svoje sopstvene formule boja.

Svaka stranica kataloga može se ukloniti iz kataloga i detaljno testirati tako da dobijete tu određenu nijansu pomoću naše metode bojenja.

Kako radi?

Pomoću našeg softvera možete dobiti tačnu formulu nijanse jednostavnim umetanjem boje po vašem izboru, vrste materijala sa naše liste proizvoda i količine koju želite da tonirate.

Formula je izražena i u količini (u mililitrima za upotrebu sa špricom) i u težini (u gramima za vaganje na vagi). Formula se može modifikovati prema vašim potrebama, na primer, navođenjem nižeag ili višeg procenta da biste dobili svetliju ili tamniju nijansu.

Formula se takođe može menjati povećanjem ili smanjenjem određene boje. Svaka formula, uključujući promenjene, može se sačuvati uz ime klijenta i zadržati za kasniju upotrebu. Možete čak i da kreirate svoje sopstvene formule boja.

Svaka stranica kataloga može se ukloniti iz kataloga i detaljno testirati tako da dobijete tu određenu nijansu pomoću naše metode bojenja.

Prednosti sistema nijansiranja boja Stucco Italiano

1. Materijal možete lako tonirati gramnim vagama ili špricom
2. Možete tonirati bilo koji od naših proizvoda
3. Možete lako menjati nijanse; na primer, možete napraviti boju 10% tamniju ili svetliju ili bež boju koja sadrži 5% više ili manje crvene itd
4. Možete sačuvati formulu za nijansu koju ste kreirali za buduću upotrebu jednostavnim generisanjem datoteke sa imenom kupca, datumom, itd.
5.Važno je, kao profesionalac, da napravite bilo koju boju koju vi ili vaš klijent želi. Pomoću našeg sistema boja naučite kako to učiniti
6.Uštedite novac  jer naši pigmenti koštaju mnogo manje nego oni u bilo kojem drugom sistemu toniranja
7.Vaš materijal će biti kvalitetniji. Većina sistema za toniranje koristi velike količine punila, kao što je glikol, kako bi se gustina koloranta sačuvala od presušivanja. Pomoću našeg sistema dobijate samo čisti pigment
8.Istu nijansu možete dobiti čak i godinama kasnije, jer uvek koristimo iste pigmente ili prah za toniranje u našim bojama

Prednosti sistema nijansiranja boja Stucco Italiano

1. Materijal možete lako tonirati gramnim vagama ili špricom
2. Možete tonirati bilo koji od naših proizvoda
3. Možete lako menjati nijanse; na primer, možete napraviti boju 10% tamniju ili svetliju ili bež boju koja sadrži 5% više ili manje crvene itd
4. Možete sačuvati formulu za nijansu koju ste kreirali za buduću upotrebu jednostavnim generisanjem datoteke sa imenom kupca, datumom, itd.
5.Važno je, kao profesionalac, da napravite bilo koju boju koju vi ili vaš klijent želi. Pomoću našeg sistema boja naučite kako to učiniti
6.Uštedite novac  jer naši pigmenti koštaju mnogo manje nego oni u bilo kojem drugom sistemu toniranja
7.Vaš materijal će biti kvalitetniji. Većina sistema za toniranje koristi velike količine punila, kao što je glikol, kako bi se gustina koloranta sačuvala od presušivanja. Pomoću našeg sistema dobijate samo čisti pigment
8.Istu nijansu možete dobiti čak i godinama kasnije, jer uvek koristimo iste pigmente ili prah za toniranje u našim bojama

Ton karta venecijanskih dekorativnim maltera

Naša karta nijansi razvijena je tako da odgovara bilo kojem od naših dekorativnih materijala. Međutim, posebnu pažnju i prostor smo posvetili onim nijansama koje bi više od drugih mogle biti besprekorne kao boje venecijanskih dekorativnnih maltera.

Naše venecijanske dekorativne maltere (Marmorino na italijanskom) isporučujemo u prirodnoj beloj boji. Tada ih naši klijenti mogu lako nijansirati u svih 130 boja naše karte boja venecijanskih dekorativnih maltera. Ako u našoj ton karti ne pronađete željene nijanse venecijanskih dekorativnih maltera, možemo razviti novu formulu prema vašim uputstvima. U suprotnom, ako nam pošaljete uzorke željenih nijansi venecijanskog dekorativnog maltera, možemo vam pružiti uslugu usklađivanja nijansi.

Svih 16 koloranata koji se koriste za postizanje nijansi prikazanih u našoj karti boja venecijanskog dekorativnog maltera su najvišeg kvaliteta. U stvari, za boje koristimo samo čiste pigmente, bez dodataka ekstendera ili drugih hemikalija.

Ton karta venecijanskih dekorativnim maltera

Naša karta nijansi razvijena je tako da odgovara bilo kojem od naših dekorativnih materijala. Međutim, posebnu pažnju i prostor smo posvetili onim nijansama koje bi više od drugih mogle biti besprekorne kao boje venecijanskih dekorativnnih maltera.

Naše venecijanske dekorativne maltere (Marmorino na italijanskom) isporučujemo u prirodnoj beloj boji. Tada ih naši klijenti mogu lako nijansirati u svih 130 boja naše karte boja venecijanskih dekorativnih maltera. Ako u našoj ton karti ne pronađete željene nijanse venecijanskih dekorativnih maltera, možemo razviti novu formulu prema vašim uputstvima. U suprotnom, ako nam pošaljete uzorke željenih nijansi venecijanskog dekorativnog maltera, možemo vam pružiti uslugu usklađivanja nijansi.

Svih 16 koloranata koji se koriste za postizanje nijansi prikazanih u našoj karti boja venecijanskog dekorativnog maltera su najvišeg kvaliteta. U stvari, za boje koristimo samo čiste pigmente, bez dodataka ekstendera ili drugih hemikalija.

Sistem nijansiranja u distributivnim centrima

Stucco Italiano je razvio i sistem toniranja materijala u distributinim centrima gde je potreba za nijansiranjem svakodnevna i u većim količinama. Razvili smo softver za korišnjenje na mašinama za toniranje – tintometrima. Ovaj sistem rada umnogome ubrzava I olakšava toniranje materijala sa velikom pouzdanošću u slučaju potrebe da se ista nijansa ponavlja u više navrata i većim vremenskim razmacima. Softver omogućava toniranja gotovo svih dekorativnih materijala i boja. U tintometru se nalazi 16 koloranata koje mašina automatski ubacuje u material po komandi operatera a u zadatoj nijansi. Mogućnost greške je minimalna. Obično koristimo tintometer proizvodjača Corob, ali na zahtev klijenta možemo obezbediti I mašine drugih proizvodjača.

Sistem nijansiranja u distributivnim centrima

Stucco Italiano je razvio i sistem toniranja materijala u distributinim centrima gde je potreba za nijansiranjem svakodnevna i u većim količinama. Razvili smo softver za korišnjenje na mašinama za toniranje – tintometrima. Ovaj sistem rada umnogome ubrzava I olakšava toniranje materijala sa velikom pouzdanošću u slučaju potrebe da se ista nijansa ponavlja u više navrata i većim vremenskim razmacima. Softver omogućava toniranja gotovo svih dekorativnih materijala i boja. U tintometru se nalazi 16 koloranata koje mašina automatski ubacuje u material po komandi operatera a u zadatoj nijansi. Mogućnost greške je minimalna. Obično koristimo tintometer proizvodjača Corob, ali na zahtev klijenta možemo obezbediti I mašine drugih proizvodjača.

Obaveštavamo vas o našim novim nijansama

Svake godine stvaramo nove nijanse i informišemo kupce o njihovoj dostupnosti putem našeg informativnog biltena. Pored toga, kada proizvedemo novi materijal, sistem toniranja će se ažurirati na mreži i vi ćete ga prvi saznati putem našeg biltena.

Obaveštavamo vas o našim novim nijansama

Svake godine stvaramo nove nijanse i informišemo kupce o njihovoj dostupnosti putem našeg informativnog biltena. Pored toga, kada proizvedemo novi materijal, sistem toniranja će se ažurirati na mreži i vi ćete ga prvi saznati putem našeg biltena.

FAQ o sistemu boja Stucco Italiano

Katalog prikazuje samo 132, odnosno 66 svetlih boja i odgovarajućih 66 od tri tamnija tona, ali naš sistem sada obuhvata hiljade formulacija primenljivih na naše proizvode. U stvari smo razvili sistem toniranja koji daje formulaciju bilo koje boje izvedene iz glavnih ton karti na tržištu, kao što su Ral, Pantone, NCS i nekoliko drugih. Naravno, morate imati naše kolorante i one se mogu primeniti samo na naše proizvode.
Da bi se postigle sve nijanse iz ton karte glavnih nijansi, potrebno je 16 koloranata.
Naš sistem toniranja je prvenstveno dizajniran za majstore koji na taj način mogu sami naučiti da toniraju svoje materijale, a da ne moraju zavisiti od uslge prodavnice boja. Zanatliji je softver instaliran u računaru i dobra vaga ili špric dovoljni da mogu da koriste preko deset hiljada formulacija. Naravno, softver je takođe razvijen za sve mašine za nijansiranje.

Imate pitanje?
+ 381 60 6722153
+ 381 63 1861147

Stucco Italiano
Vojvode Pavla Cukića 27, Rača, Srbija

© 2021 Stucco Italiano - All rights reserved